Genderzorg voor trans personen. Meldt je hier aan voor onze wachtlijst

Onze beloften

Genderzorg op maat

Onze zorg vormt zich om jou heen

Genderzorg op maat

We geven steun aan trans- en genderdiverse personen waarbij we samen kijken wat de beste manier is om het transitie proces door te maken. Wij stemmen samen met jou de behandeling af binnen ons team. Of je nu 100% online of 100% face2face of een mix tussen die twee wilt: wij passen ons zo veel mogelijk aan jouw situatie aan. Bovendien kan je ons van 8 tot 20 en op zaterdag bereiken via telefoon, whatsapp of onze sociale media. Tussen 22 en 8 kan je ons ook bellen in geval van nood.

Genderspecialist

We zijn specialist in genderzorg

Genderspecialist

Onze organisatie is gespecialiseerd in genderzorg. Dat betekent dat onze medische specialisten zijn opgeleid om trans- en genderdiverse personen te helpen. Ook wordt onze organisatie geleid door mensen die de problemen van deze personen van dichtbij kennen. In ons team is de LGBTQIA+ gemeenschap sterk vertegenwoordigd, waardoor we met ons team jou de beste gendergezondheidszorg kunnen geven.

Genderzorg netwerk

Netwerk van samenwerkingspartners

Genderzorg netwerk

Genderhealthcare is gespecialiseerd in het medische gedeelte van jouw transitie. Samen met Genderhealthclinic en andere gespecialiseerde medische zorginstellingen bieden wij gespecialiseerde zorg voor trans- en genderdiverse personen. Dat netwerk bestaat uit o.a. de Medisch Kliniek Velsen Noord, MC Bloemendaal en VUmc en UMCG.

Kwaliteitszorg

Ons streven: de beste genderzorg

Kwaliteitszorg

Jij en jouw wensen staan voor ons centraal bij de zorgverlening. Door te luisteren naar de wensen van onze cliënten, kunnen we kwaliteit van zorg die we leveren aan trans- en genderdiverse personen voortdurend verbeteren. We richten op dit moment een cliëntenraad op, om ons van advies vanuit het cliënten perspectief te voorzien. Daarnaast maken we gebruik van ISO-processen die geijkt zijn op de ZKN-normen, om ons gehele bedrijf op kwaliteit te toetsen en verbeteren.

Ons zorgaanbod

Wil jij jouw reis samen met ons maken? Maak dan een afspraak of meldt je hier aan voor onze wachtlijst

Veel gestelde vragen:

2022

De aangesloten verzekeringen bij Zilveren Kruis, CZ, Menzis, DSW en VGZ hebben reeds overeenkomsten afgesloten. De aangesloten verzekeringen bij ASR en Zorg&zekerheid gaan op basis van machtiging. Hierbij een volledig overzicht welke verzekering waarbij hoort:

Voor het regelen van je zorgverzekering is het goed om te weten dat wij contacten hebben gesloten met de volgende organisaties:

VGZ

· Bewuzt

· IZA

· United Consumers

· IZZ

· Univé

· UMC

· VGZ

· ZEKUR

· Besured

· National Academic

· Promovendum

Achmea

· FBTO

· ProLife

· AON

· Interpolis

· De Friesland Zorgverzekeraar

· Zilveren Kruis ZieZo

· Zilveren Kruis

CZ

· OHRA

· Nationale Nederlanden

· CZ

· Just

· CZ Direct

Menzis

· AnderZorg

· HEMA

· PMA

· Menzis

DSW

· Stad Holland

· InTwente

· DSW

Ongecontracteerde verzekeringen zijn:

Verder werken we met de volgende verzekeringen via machtigingen:

Zorg en Zekerheid

· AZVZ

· Zorg en Zekerheid

ASR

· De Amersfoortse

· Ditzo

· Aevitae

ONVZ

· PNOZorg

· VvAA

· Jaaah.

Voor 2023 streven we ernaar om ook ONVZ als gecontracteerde zorgverzekeraar te krijgen. ASR/ Ditzo en Zorg&Zekerheid hebben reeds aangegeven dat zij geen contracten met Genderhealthcare zullen sluiten.

Tarieven

Onze tarieven zijn gebaseerd op de NZA Tarieven en de standaardtarieven van de zorgverzekeraars in Nederland. Onze tarieven met elke zorgverzekeraar kan je in dit overzicht vinden.

We hebben samenwerkingsverbanden met de volgende partners:

 • Genderhealthclinic
 • MK Velsen Noord
 • MC Bloemendaal
 • Facialteam

We verwijzen door naar:

 • Genderteam VUmc voor genderbevestigende operaties
 • Genderteam UMCG voor genderbevestigende operaties

We kunnen deskundigenverklaringen vanaf oktober 2022 afgeven. Kosten daarvoor bedragen:

 • Clienten: 65 euro
 • Niet clienten: 250 euro plus 65 euro.

Locaties van Genderhealthcare zijn:

Utrecht – Kaap Hoorndreef 35/ 3563AT

Groningen – Paterswoldseweg 806, Begane Grond, 9728 BM

De volgende locatie(s) wordt vanaf februari 2023 geopend:

Rotterdam – Boompjes 40 – 3011XB

Indien je bij voormalig stepwork onder behandeling was, kan je contact opnemen met onze zorgplanners via +31 20 2442020.

Indien je bij een ander genderteam onder behandeling bent en vastloopt, dan kan je je ook melden bij de zorgplanners. Zij kijken dan hoe ze je verder kunnen helpen.

Genderhealthcare is opgericht door Luiza de Oliveira Ferraz en Catharina Anastasia Romanova van Oranje-Nassau. Zij zijn de drijvende kracht achter Genderhealthcare, en breder achter Genderness. Ze hebben een team om zich heen verzameld van zorgprofessionals, zorgplanners en een kwaliteitsmedewerker waarmee ze samen de organisatie dragen.

Genderhealthcare heeft een stabiele financiële en organisatorische situatie weten te bereiken – volgens plan – begin april 2022. Sindsdien heeft Genderhealthcare een stabiele financiële situatie. Daarnaast heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd onlangs een inspectierapport uitgebracht waarin duidelijk naar voren komt dat zij vertrouwen heeft in de bestuurders en het team van professionals dat zij goede zorg leveren met een goede organisatie, danwel op de aangegeven punten zich zullen verbeteren.

Je kan hier op ons clientenportaal inloggen.

Voor hulp bij Genderhealthcare is een verwijzing van een arts, huisarts of medisch specialist nodig. Ook psychologen kunnen verwijzen conform de regels in de GGZ. Wij ontvangen de verwijsbrief bij voorkeur digitaal via ZorgDomein. Onze AGB code is 73736880. De verwijsbrief kan ook worden gestuurd via secure email van zorgmail naar info@genderhealthcare.com of per post naar Kaap Hoorndreef 36, 3563AT te Utrecht.  

Stuur hierbij een korte voorgeschiedenis, eventueel een medicatieoverzicht en ook dat u verwijst voor vermoeden van genderdysforie.

Mocht je ideeën hebben n.a.v. je traject bij Genderhealthcare? Zie je dat we bepaald zorgaanbod nog niet bieden, maar wel zouden moeten bieden? Heb je ideeën over het verbeteren van de toegankelijkheid van onze locaties? Heb je ideeën over onze website of heb je iets gezien dat hier nog niet tussenstaat? Schroom dan niet! Dien jouw idee in via onze kwaliteit- en beleidsmedewerker Meike van IJzendoorn en stuur dan direct een e-mail.

Mocht je tegen een onveilige, ongemakkelijke situatie aanlopen in het contact met Genderhealthcare, een medewerker, een (regie) behandelaar? Weet dat wij het ontzettend belangrijk vinden om deze situaties te voorkomen, of te adresseren en verbeteren. We willen dat elke client zich veilig voelt en daarom vragen we je in dit soort situaties expliciet om een melding te doen. Onze kwaliteitsmedewerker pakt deze melding dan samen met jou op. Stuur dan ook direct een e-mail. Of bel me ons algemeen nummer en vraag naar Meike van IJzendoorn.

Genderhealthcare heeft een cliëntenraad ingesteld. Deze cliëntenraad bestaat uit leden die bij Genderhealthcare client zijn. De raad bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De cliëntenraad bespreekt met de bestuurder onderwerpen die de kwaliteit van de zorg en de organisatie verbeteren. We hebben nu 1 cliëntenraad lid. We roepen jullie expliciet op deel te nemen in onze cliëntenraad.

De bestuurder heeft per 7 oktober 2021 de cliëntenraad ingesteld. De samenwerkingsovereenkomst kan je hier vinden.

Het functieprofiel voor de voorzitter van de cliëntenraad vind je hier.

Het functieprofiel voor een lid van de cliëntenraad vind je hier.

We krijgen de laatste periode vaak vragen over waarom niet in al onze zorgsystemen het juiste gender staat.

Allereerst zetten wij ons er voor in dat jij goed aangesproken zoals jij dat wenst in onze correspondentie. Wij vinden het als organisatie heel erg belangrijk om hierin voorop te lopen. Wij stimuleren onze leveranciers actief om mensen goed aan te spreken of te adresseren.

Er zitten echter een aantal limitaties in de zorgsector wat betreft het verwerken van bijvoorbeeld declaraties of het verwerken van informatie op basis van je BSN waardoor niet altijd het mogelijk is om je gewenste gender aan te houden. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen bij:

 1. Het uitschrijven van recepten via het Landelijk Schakel Punt
 2. Het insturen van declaraties bij zorgverzekeraars.

We merken in deze twee situaties dat in deze gevallen het noodzakelijk is om je geslacht dat geregistreerd staat in het basis register aan te houden.

We zijn druk doende met onze ECD leverancier (zorgadmin van Prosoftware) om het registratieformulier voor het elektronisch cliëntendossier aan te passen. Dat verwachten we uiterlijk 31 december 2022 opgelost te hebben.

De wachtijd van Genderhealthcare is nu 104 weken.

De oudste inschrijving dateert van 3 januari 2020 en de nieuwste van 6 september 2022.

Doordat Stepwork failliet is gegaan en Genderhealthcare begin van dit jaar geen nieuwe clienten aannam, zijn er in de periode augustus tot en met maart 2022 geen nieuwe inschrijvingen op de wachtlijst bijgekomen. Dat zijn 9 maanden. Daarom rekenen wij op een wachttijd van 104 weken. Komende periode zullen wij nauwkeuriger wachttijden gaan afgeven op basis van het aantal mensen die in bepaalde periodes zijn ingeschreven.

Meld je dan aan in ons client portaal, via deze link. Klik daarna op “account aanmaken” en doorloop alle stappen. Binnen 10 werkdagen ontvang je de wachtlijst-documenten. Nadat je deze documenten hebt ingevuld en ook hebt geüpload in het cliëntenportaal van Genderhealthcare, plaatsen wij je op onze wachtlijst. Je krijgt elke 3 maanden informatie over de organisatie en over jouw plaats op onze wachtlijst.

Wij werken op basis van een zorgpad. Tijdens de intakegesprekken (2-3) wordt samen met jou bepaald welke zorgzwaarte je hebt (aan de hand van de HONOS+). Aan de hand daarvan wordt samen met jou de lengte van je traject bij Genderhealthcare bepaald. Daarna wordt in minimaal 13 sessies het volgende zorgpad doorgelopen.

Je kan Genderhealthcare het beste bereiken op: door te bellen naar +31 (0) 20 2442 020, via whatsapp +31 (0) 20 2442 020 of via email: info@genderhealthcare.com.

Neem dan contact met ons op via info@genderhealthcare.com met als onderwerp: “ik wil helpen”.

 • Als je een professional bent, kunt u al onze vacatures online bekijken op onze linkedin pagina
 • Ben je client: mail ons op info@genderhealthcare.com of maak een afspraak op onze website voor meer informatie.

De regie-behandelaren zijn: Leo Harks (Hoofdteam, Klinisch psycholoog),  Anjo van Lieshout (GZ-psycholoog), Steven Matthijsen (Psychiater).

De behandelaren zijn:  Annick den Hartog (psycholoog), Lotte Schulze (psycholoog), Dionysia Papavasalieou (psycholoog), Anne van Gaans (psycholoog), Thomas Achterbergh (psycholoog), Justine Kranenburg (Psycholoog) en Lilia Visser (maatschappelijk werker). We werven op dit moment een arts, drie-vier extra psychologen en een GZ psycholoog. Daarmee komt onze capaciteit op totaal 700-750 trans personen die we in behandeling hebben.

We hebben ook Anouk Balleur, klinisch psycholoog, gecontracteerd als externe begeleider voor intervisie en deskundigheidsbevordering van onze behandelaren. Zij werkte eerder bij het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het Amsterdam UMC en is ook verbonden aan Youz en geeft les bij RINO Zuid en RINO Groep.

Je kan inzage van je dossier aanvragen via info@genderhealthcare.com. Onze zorgplanners zullen dan je dossier beschikbaar maken voor je in het clienten portaal.

We merken dat mensen nog wel eens niet komen opdagen op de gemaakte afspraak. dit wordt een no show genoemd. We vragen iedereen om met dezelfde attentie met onze proffessionals om te gaan als zij met jou omgaan. Daarom hanteren wij het volgende noshow beleid. Op het moment dat je niet komt opdagen worden de volgende kosten van de sessie doorberrekend aan jou:

 • 1e no show – 10%
 • 2e no show – 25%
 • 3e no show – 50%
 • 4e no show – 75%
 • 5e en volgende no shows – 100%

We werken samen aan een goede en toegankelijke genderzorg. Dus we rekenen ook op jouw inzet tijdens het traject bij Genderhealthcare!

Het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om de zorg voor de individuele cliënt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te organiseren. De nadruk ligt daarbij op de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de indicerend en coördinerend regiebehandelaar en van andere zorgverleners in de verschillende onderdelen van het zorgproces.

Het kwaliteitsstatuut van Genderhealthcare is gebasseerd op dat kwaliteitsstatuut. Via deze link kan je het gehele kwaliteitsstatuut vinden.

Genderhealthcare is onderdeel van Genderness. Genderness heeft voor zowel Genderhealthcare, Genderhealthclinic en Gendertalent de volgende klachtenprocessen ingeregeld:

 1. Bespreek in eerste instantie met je (regie) behandelaar of (job/ loopbaan) coach je klacht. Mocht je hierbij hulp nodig hebben, dan kan je contact opnemen met onze klachtencoordinator. Die kan je al een beetje wegwijs maken. Dat kan via info@genderhealthcare.com.
 2. Mocht je dat te spannend vinden dan kan je een klacht bij ons in willen dienen heb je twee mogelijkheden:
  1. Interne klachtenprocedure: onze kwaliteitsmedewerker pakt jouw klacht op. Dit proces staat op onze algemene voorwaarden pagina beschreven. Mocht je je niet geholpen voelen, dan kan je je melden bij onze externe klachtencommissie of naar de geschillencommissie stappen.
  2. Externe klachtenprocedure via Klachtenportaal zorg: Deze organisatie verzorgd op basis van de wet kwaliteit, klachten en geschillen onze externe klachten procedure. Deze klachtenprocedure vind je hier.
 3. Mocht je erna niet uit komen, dan bestaat er de geschillencommissie. Daarover vind je hier meer informatie.

Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan contact op met ons op +31 20 2442 020 of via info@genderhealthcare.com met als onderwerp: klachten.

Ons privacy protocol kan je hier vinden.

Voor andere vragen, plan jouw afspraak in onze agenda’s: