Genderhealthcare is nu open voor iedere trans persoon

Onze beloften

Zorg op maat

Wij werken aan de hand van jouw gendervraag

Zorg op maat

Wij werken met jou samen om gespecialiseerde zorg op maat voor jou te leveren. Dat betekent dat jij zelf kunt bepalen hoe je verder gaat in je transitie.

Op basis van onze online intake en een diagnose van onze Klinisch Psycholoog, kan je starten in één van onze zorgtrajecten. In deze vier trajecten maken jullie samen je transitieplan. Na een akkoord op het samen opgestelde transitieplan, zal je dit plan uitvoeren met een gespecialiseerde psycholoog.

Als er geen andere co-existente problemen zijn kan je starten met de tweede fase: hormoonbehandeling.

24 uur beschikbaar

Wij geven 24 uur online ondersteuning aan trans personen.

24 uur beschikbaar

Wij geven 24 uur online ondersteuning aan trans personen. Onze medewerkers van de klantenservice zijn altijd beschikbaar als je hulp nodig hebt of contact wilt hebben. De meeste van onze processen zijn online gebaseerd en ook de communicatie met onze hulpverleners.

Integrale diensten

Wij bieden alle aspecten van jouw verandering, variërend van hormonen, operaties en styling van jouw uiterlijk.

Integrale diensten

Wij bieden alle aspecten van jouw verandering, variërend van hormonen, operaties en styling van jouw uiterlijk. Bij Genderhealthcare hoef je niet per se geopereerd te worden om gelukkig te worden met je geslacht. Maatschappelijk werkers onder supervisie van een psycholoog geven je de begeleiding die je nodig hebt.

Dicht bij je reis

Genderhealthcare werkt samen met maatschappelijk werkers die in jouw regio gevestigd zijn.

Dicht bij je reis

Genderhealthcare werkt met maatschappelijk werkers die in jouw regio gevestigd zijn. Het merendeel van de maatschappelijk werkers heeft een trans-achtergrond of heeft transpersonen in de nabijheid. Dat resulteert in een aanpak die dicht bij jou staat. Bovendien bevinden onze maatschappelijk werkers zich in jouw regio. Dus binnen een uur reizen hebt je jouw steun en toeverlaat.

Onze diensten

Wil jij jouw reis samen met ons maken? Maak dan een afspraak!

Veel gestelde vragen:

Het bestuur van Genderhealthcare bestaat uit:

 • Een Raad van Commissarissen (3 leden)
 • Een Raad van Bestuur bestaande uit (4 leden)
 • Een cliëntenraad (voorzitter + 2-4 leden)

Alle leden zullen in de komende weken benoemd worden. De kandidaten zijn:

 • Raad van Commissarissen: Nog gesprekken met drie kandidaten (voorzitter, ) en twee mede kandidaten.
 • Raad van Bestuur: Catharina Anastasia Romanova van Oranje-Nassau (juridisch Visser), Luiza de Oliveira Ferraz, en een vacante positie voor HR (selectie beëindigd), en de klinisch directeur (volgt binnenkort).
 • Cliëntenraad: Voorzitter (vacant)

2021

De grote vier zorgverzekeraars hebben betalingsovereenkomsten gesloten.

2022

De aangesloten verzekeringen bij Zilveren Kruis, Menzis, DSW en VGZ hebben reeds overeenkomsten afgesloten. De verzekeringen aangesloten bij CZ verwachten we eind maart 2022 af te ronden (met terugwerkende kracht per 1 januari 2022). de aangesloten verzekeringen bij ENO, ASR, ONVZ en Zorg&zekerheid gaan op basis van machtiging.

Onze tarieven zijn gebaseerd op de NZA Tarieven en de standaardtarieven van de zorgverzekeraars in Nederland.

Ja. De verwijzingen naar andere artsen zijn onderwerp van onderzoek. Hopelijk kunnen we volgende week vrijdag meer informatie over dit onderwerp bekendmaken. We hebben de IGJ en de verzekeringsmaatschappijen om advies gevraagd.

We sturen alle bekende instellingen onlangs een uitnodiging om te praten over verwijzingen. Samenwerkingen met een aantal van deze organisaties zijn heel specifiek en gaan door naar de volgende fase. Daarnaast zullen we oude partners van het voormalige Stepwork Transgenderzorg B.V. weer met elkaar verbinden om weer connecties te maken. Ook hebben we de kwartiermaker transgenderzorg gevraagd om ons te helpen dit proces te bespoedigen.

We hebben momenteel één persoon die over drie maanden klaar is om te worden geaccrediteerd om op de lijst te komen om deskundigen verklaring te geven. We zijn nog met twee andere personen in gesprek.

De eigenaren van Genderness hebben zelf € 100.000 in het bedrijf gestoken en binnenkort zal € 60.000 aan het bedrijf worden toegevoegd. Bovendien werken we samen met een factoringorganisatie (zij nemen facturen over) zodat onze liquiditeit gedekt is. Omdat we vanaf het begin winstgevend (5-8%) verwachten, zal het eigen vermogen in de loop van de tijd groeien.

De belangrijkste verschillen zijn:

 • Raad van commissarissen vanaf het begin dat toezicht houdt op het bestuur
 • Raad van bestuur zijn leidinggevende professionals die de missie hebben om de professionals te ondersteunen en alle voorwaarden vorm te geven om hen op hun best te laten presteren om samen de klanten op de beste manier te bedienen
 • Klantenraad vanaf het begin
 • Externe klachtenorganisatie
 • Externe vertrouwenspersoon
 • Scheiding tussen algemeen management, financieel management en HR.
 • We nemen de ervaring van transpersonen mee in onze professionals door hun persoonlijke ervaring tot op een bepaald niveau (vrienden, familie of zichzelf), zodat sensitiviteit een integraal onderdeel van onze aanpak zal zijn.
 • De oprichter zelf is zelf een trans persoon en weet wat het betekent om in transitie te zijn.
 • We richten ons op: diagnose, transitie-fase en levensfase
 • We creëren 4 zorgpaden waarin mensen geholpen worden
 • Onze onboarding zal volledig geautomatiseerd zijn (verwacht in kwartaal 1 2022 vooruit)

Er zijn wat vragen over onze locatie en Locaties. Vanuit het re-integratiebedrijf werken we virtueel. Dat betekent dat coaches online werken en cliënten bezoeken. Genderhealthcare was tot nu toe een inactieve zorginstelling.

Omdat we in de opstartfase zitten, zijn we nu de locaties aan het vaststellen voor vanaf 15 november. We starten met locaties in Leiden, Breda, en vanaf januari ook Groningen (aparte locatie). Later zullen in 5 andere plaatsen nieuwe locaties volgen. Verder gaan we werken met flexibele behandelkamers om dicht bij de cliënt te kunnen zijn. Nieuwe informatie over de exacte locaties volgt binnenkort.

Zorgzwaarte 1 – op basis van je intake ben je zelfstandig, overzie je de gevolgen goed, zijn er geen aanvullende secundaire indicaties en is de omgeving ook goed. Je start dan met de hormonen in maximaal 4 sessies, maximaal 8 weken. In deze sessies maak je samen jouw behandel-/overgangsplan.
Zorgzwaarte 2 – zelfde startpunt als zorgpad 1. Echter, op basis van de behoefte van de cliënt, meer (zelf)onderzoek in samenwerking met een therapeut.
Zorgzwaarte 3 – op basis van problemen met de sociale, werk-, sportomgeving en/of als er problemen zijn rond zelfstandigheid wordt er meer tijd vrijgemaakt zodat er een onderbouwd behandel-/transitieplan komt.
Zorgzwaarte 4 – aan de hand van andere diagnoses kijken we uitgebreider naar wat er nodig is om jouw transitie het beste door te komen. Dit kan bijvoorbeeld aanvullende therapie en/of training zijn. Dit wordt ook opgenomen in het behandelplan.

In alle zorgtrajecten maak je samen met de behandelaar het behandelplan/overgangsplan en word je ondersteund door de behandelaars. jij en jouw behandelaar ondertekenen allebei als jullie er allebei van overtuigd zijn dat er op alle gebieden voldoende is nagedacht. Dat doe je later ook als je doorgaat naar fase 2 of fase 3.

De wachtlijst wordt geaccepteerd zoals deze is. Zo behoud iedereen zijn het plekje zoals het was op de wachtlijst van Stepwork Transgenderzorg B.V.

Meld je dan aan in ons client portaal, via deze link. Klik daarna op “account aanmaken” en doorloop alle stappen. Binnen 10 werkdagen ontvang je de wachtlijst-documenten. Nadat je deze documenten hebt ingevuld en ook hebt geüpload in het cliëntenportaal van Genderhealthcare, plaatsen wij je op onze wachtlijst. Je krijgt elke 3 maanden informatie over de organisatie en over jouw plaats op onze wachtlijst.

In de periode november tot en met januari zijn de meeste mensen weer gekoppeld aan een behandelaar. We zijn nu nog bezig om de laatste cliënten die op de lijst van de curator stonden te bellen. Daarna starten we aan de wachtlijst. We verwachten de mensen van de wachtlijst begin april op te roepen om een intake afspraak te gaan plannen.

Je kan Genderhealthcare het beste bereiken op: door te bellen naar +31 (0) 20 2442 020, via whatsapp +31 (0) 20 2442 020 of via email: info@genderhealthcare.com.

Neem dan contact met ons op via info@genderhealthcare.com met als onderwerp: “ik wil helpen”.

 • Als je een professional bent, kunt u al onze vacatures online bekijken op onze website: https://genderjobs.com/
 • Ben je client: mail ons op info@genderhealthcare.com of maak een afspraak op onze website voor meer informatie.

Twee van de directeuren wonen in Portugal. Ze reizen heen en weer naar Nederland. Tijdens de coronacrisis deden ze dat elke twee maanden om het reizen te beperken. Vanaf nu is dat minimaal één keer per twee (5 dagen) of drie weken (10 dagen) om het team te aan te sturen. Onze professionals werken 50% online en 50% op locatie. Bovendien is de reisafstand tussen Maastricht en Amsterdam even groot als de reistijd van ons huis in Lisboa naar Amsterdam. Dit doen we al sinds 2019, aangezien we elkaar op zowel persoonlijk als zakelijk vlak hebben leren kennen en een sterke samenwerking vormden.

De regie-behandelaren zijn: Leo Harks (Hoofdteam, Klinisch psycholoog),  Anjo van Lieshout (GZ-psycholoog), Steven Matthijsen (Psychiater) en Hashmat Nesar (psychiater).

De behandelaren zijn: Laura van Duin (psycholoog), Charlotte Heeren (psycholoog), Annick den Hartog (psycholoog), Lotte Schulze (psycholoog) en Justine Kranenburg. We zijn op dit moment in afrondende gesprekken met een endocrinoloog, een arts, vier psychologen en een orthopedagoog. Zij zullen starten in de loop van april tot en met juli 2022.

We hebben ook Anouk Balleur, klinisch psycholoog, gecontracteerd als externe begeleider voor intervisie en deskundigheidsbevordering van onze behandelaren. Zij werkte eerder bij het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het Amsterdam UMC en is ook verbonden aan Youz en geeft les bij RINO Zuid en RINO Groep.

Voor andere vragen, plan jouw afspraak in onze agenda’s: